“Waar een klein dorp groots in kan zijn” (13-01-2017)

Dit item is verlopen op 27-01-2017.

De ideeën en zorgen die inwoners van Woerdense Verlaat in 2016 kenbaar maakten zijn verwerkt in het dorpsplan 2.0. Het dorpsplan is vervolgens aan het college van B&W overhandigd. Het college heeft nu een reactie gegeven aan de dorpsraad.

Eric Molenaar, voorzitter van de dorpsraad: “Het college geeft aan dat zij waar mogelijk haar medewerking zal verlenen aan de uiteenlopende vragen en verzoeken. Dit ligt in de lijn hoe de samenwerking tussen dorpsraad en gemeente het afgelopen jaar is verlopen. Bijna in alle gevallen is door de gemeente constructief meegedacht. Het fietspad langs de Grecht is daar een goed voorbeeld van. Ook ontplooiden inwoners initiatieven die op eigen kracht tot stand zijn gekomen. Met name het huiskamerproject en het organiseren van een AED cursus zijn daar mooie voorbeelden van. Het is voor de dorpsraad van belang om in contact te blijven met de inwoners. Om dit te realiseren is er op eigen initiatief een dorpskrant uitgebracht. De Woerdense Verlaat Courant is er van en voor de inwoners en blijkt een schot in de roos. Gezien de grote hoeveelheid vrijwilligers en de medewerking van gemeente Nieuwkoop hebben we er alle vertrouwen in dat we met elkaar veel kunnen bijdragen aan leefbaarheid van Woerdense Verlaat.”

Naast elkaar zitten

Wethouder Annette Pietersen: “Het dorpsplan 2.0 is een mooi compact en concreet plan. Uit het dorpsplan spreekt een behoefte van inwoners om hun omgeving zo ingericht te krijgen/houden dat zij zich er thuis (blijven) voelen. Er is in het plan overigens ook aandacht voor (het activiteitenaanbod voor) jong en oud. Woerdense Verlaat is een kleine dorpskern, met bijzondere omstandigheden: eigendommen van de provincie, nauwelijks sociale huurwoningen, weinig bouwruimte en een ongunstige ligging ten opzichte van verschillende voorzieningen. In zo’n kern moeten we samen creatief zijn om de leefbaarheid te bewaken. Bij uitstek een omgeving waar ‘naast elkaar zitten en goed luisteren’ de beste aanpak is om kansen te zien en te gebruiken. De dorpsraad en inwoners van Woerdense Verlaat laten zien waar een kleine kern groots in kan zijn. Met een actieve groep mensen en veel steun van inwoners worden er resultaten bereikt waar het dorp beter van wordt.”

Top