Vrijwilligerscoördinator plus gezocht (19-05-2016)

Dit item is verlopen op 10-06-2016.

De gemeente Nieuwkoop wil de zorg voor haar inwoners goed organiseren. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Wij zijn daarom op zoek naar de diensten van een vrijwilligerscoördinator, in de vorm van een netwerk van zelfstandigen of een welzijnsorganisatie. Wij vragen u hiervoor offerte uit te brengen.

Behoefte

De gemeente Nieuwkoop heeft 27.000 inwoners. Er zijn veel vrijwilligers actief, vaak met een netwerk binnen de eigen dorpskern. Elke organisatie heeft zijn eigen activiteiten en eigen vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Bij het toekennen van  zorg is het voor ons belangrijk een beroep te kunnen doen op een netwerk van vrijwilligers. Deze vrijwilligers willen we goed ondersteunen bij hun activiteiten. En we hebben de indruk dat door de verschillende vrijwilligersorganisaties meer met elkaar in contact te kunnen brengen we krachten kunnen bundelen en van elkaar kunnen leren.

Diensten vrijwilligerscoördinator

Van de vrijwilligerscoördinator verwachten wij de volgende diensten:

 • Opzetten van een goed functionerend netwerk van professionals en vrijwilligers op het gebied van informatie en advies. Daarbij gebruik maken van dat, wat er op dit terrein al is.
 • Functioneren als regievoerder in dit netwerk, signaleren van knelpunten en hierop inspelen, zorgen dat  contacten in het netwerk “warm” blijven.
 • Functioneren als vraagbaak voor individuele vrijwilligers en indien nodig overnemen van complexe zaken, waarbij doorgeleiding naar het sociaal team tot de mogelijkheden behoort.
 • Functioneren als ondersteuner voor inwoners, die niet weten waar zij met hun vraag terecht kunnen en meewerken aan oplossingen.  
 • Verzorgen van trainingen voor vrijwilligers, waar behoefte aan is.
 • Verzorgen van matches tussen hulpvrager en vrijwilliger.
 • Het coördineren en beantwoorden van vragen die binnenkomen voor de inzet van een vrijwilliger.
 • Signaleren van ontwikkelingen en knelpunten in het sociaal domein in Nieuwkoop.
 • In een later stadium: Adviseren van de gemeente bij projecten, die inspelen op de ontwikkelingen en knelpunten in het sociaal domein. 

Voorwaarden diensten

Vanuit de gemeente Nieuwkoop stellen wij de volgende voorwaarden aan de diensten van de vrijwilligerscoördinator:

Wat betreft de vrijwilligerscoördinator:

 • Beschikt over een  opleiding op HBO-niveau, gericht op het brede sociale domein.
 • Beschikt over een breed netwerk van zorgverleners en heeft kennis van de sociale kaart van Nieuwkoop.
 • Heeft ervaring in het werken met en ondersteunen van vrijwilligers en zorgvragende cliënten.
 • Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, handelt oplossingsgericht, is een goede netwerker, brengt structuur aan.
 • Kan goed signaleren wanneer er meer aan de hand is bij een hulpvraag van een inwoner en is in staat zijn om hier adequate ondersteuning bij in te schakelen.
 • Heeft een pro-actieve houding/denkt mee. Trefwoorden: dynamisch, verfrissend, creatief

Wat betreft de diensten:

 • Bereikbaarheid; reactie binnen twee werkdagen.
 • Beschikbaarheid: tijdens kantooruren.
 • Tijdigheid: komt afspraken na.
 • Kwaliteit van advisering: is deskundig en to-the-point.
 • Voldoet aan de wettelijke verplichtingen zoals privacy.
 • Voert in voorkomende gevallen overleg met andere deskundigen.
 • Neemt bij bepaalde casussen deel aan het sociaal team.
 • Geeft 1x per kwartaal een voortgangsrapportage van de verrichte werkzaamheden.
 • Eén  vaste vrijwilligerscoördinator met geregelde back-up tijdens afwezigheid (zoals ziekte of vakantie).
 • Vast aanspreekpunt.

Vervolg traject

Graag willen wij u in de gelegenheid stellen, indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet en de genoemde diensten kunt leveren, een offerte aan ons te sturen. Dit kan tot 10 juni a.s. via info@nieuwkoop.nl (ter attentie van Siska van Halteren). Na 10 juni maken wij een selectie uit de binnengekomen offertes en nodigen u eventueel uit voor een gesprek. De gesprekken vinden in week 25 plaats. Als u vragen heeft over deze functie, dan kunt u contact opnemen met Siska van Halteren, teamleider Wmo, Burgerzaken en Tic.  Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 14-0172.

Top