Voorwegzone langer ter inzage (12-10-2017)

Dit item is verlopen op 26-10-2017.

Door de Voorwegzone opnieuw in te richten verbetert de kwaliteit van het woongebied en versterken we de leefbaarheid in Noorden.

Dit willen we bereiken door onder andere (glas)tuinbouwbedrijven te saneren en maximaal 30 woningen te bouwen. U kunt nog tot en met 8 november reageren op het ontwerpbestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt.

Top