Verlenging inschrijftermijn aanleg snel internet in buitengebied (18-06-2016)

Dit item is verlopen op 15-07-2016.

Snel internet in het buitengebied van de Gemeente Nieuwkoop kan binnen een jaar worden aangelegd.

Enige voorwaarde is dat 60 procent van de bewoners van het buitengebied aangeeft van snel internet gebruik te willen maken. Daarvoor is de werkgroep Breedband medio april gestart met een vraaginventarisatie.

Voor inwoners die in de kernen wonen is het waarschijnlijk een onbekend fenomeen, maar bewoners van de buitengebieden (grofweg: buiten de bebouwde kom) is het dagelijkse praktijk: filmpjes die eindeloos bufferen, het binnenhalen van foto’s dat minuten duurt en het versturen van bestanden kost zoveel capaciteit dat minutenlang geen internetverkeer mogelijk is. De trage internetverbinding is het gevolg van het feit dat inwoners en bedrijven van het buitengebied nu veelal geen kabel hebben en gebruik maken van traag internet via DSL/ telefoonlijn of zeer dure alternatieven gebruiken zoals satelliet internet.

Binnen de gemeenteraad van Nieuwkoop is dit onderwerp als een maatschappelijk probleem voor de leefbaarheid op de agenda gezet door alle politieke partijen.

De werkgroep Breedband, een groep bewoners en raadsleden, ondersteund door DICO Breedband Buitengebied, heeft in februari besloten om de animo voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van de Gemeente Nieuwkoop te gaan inventariseren en te bundelen. Als 60 procent van hen aangeeft van snel internet gebruik te willen maken en bereid is hiervoor een contract aan te gaan, dan zijn verschillende bedrijven bereid dit aan te leggen.

Na 2 maanden hebben we nog niet voldoende inschrijvingen, maar hebben we als werkgroep besloten de inschrijftermijn te verlengen tot 15 juli 2015, omdat het realiseren van snel internet in het buitengebied belangrijker is dan de huidige inschrijftermijn.

De initiatief nemer van DICO Snel Internet Buitengebied Sjouke van Dijk: ,,In De Ronde Venen hebben we de grens van 60% gehaald met de inschrijvingen en in Nieuwkoop is dat ook zeker haalbaar. De behoefte is ook in Nieuwkoop sterk naar snel internet in de buitengebieden. 25% heeft zich al ingeschreven, en we willen de komende maand gebruiken om onder andere met de ambassadeurs langs de deuren te gaan om de overige mensen en bedrijven te motiveren om zich in te schrijven.”

De raadsleden Zoet, Dors en Hardenberg: ,,Een snelle internetverbinding is tegenwoordig, net als gas, water en elektriciteit, een nutsvoorziening en een eerste levensbehoefte. Bijna alle informatie wordt via internet gedeeld en om daar gebruik van te kunnen en moeten maken is een goede en snelle verbinding noodzakelijk. Daarnaast is er veel economische bedrijvigheid in het buitengebied en op de bedrijventerreinen die belang hebben bij een snelle internet verbinding. Wij zijn er van overtuigd dat de aanleg van snel internet, sterk bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid, nu en in de toekomst, in het buitengebied.

Inwoners en bedrijven die zich willen aanmelden kunnen dat doen via de website www.nieuwkoop.snelinternetbuitengebied.nl.  tegen een kleine kostenvergoeding ten behoeve van de campagne. Op deze website is ook meer informatie te vinden over het onderwerp.

Top