Verkeersveiligheid Fietsroutes gemeente Nieuwkoop (25-05-2016)

Dit item is verlopen op 09-06-2016.

In februari 2016 hebben bewoners tijdens drie inloopbijeenkomsten of via de gemeentelijke website reactie kunnen geven op de knelpunten en maatregelen uit de notitie Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop.

Er zijn meer dan 100 reacties ingediend met diverse waardevolle suggesties voor het aanpakken van fietsknelpunten, zoals de suggestie de voorrangssituatie op de oversteek Churchilllaan/Elleboogvaart in stand te houden en het idee om ook wegversmallingen toe te passen op de Oostkanaalweg om de snelheid omlaag te krijgen. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het oorspronkelijke maatregelenpakket van de notitie. Het definitieve maatregelenpakket is nu vastgesteld door het college.  De korte termijn maatregelen worden naar verwachting in 2016 en 2017 uitgevoerd.

Top