Verkeersbesluit herroepen, geen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Zuideinde (08-09-2016)

Dit item is verlopen op 22-09-2016.

De gemeente Nieuwkoop heeft in april een verkeersbesluit genomen tot het instellen van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer op het Zuideinde in Nieuwkoop.

Dit verkeersbesluit, in combinatie met de mogelijkheid om onder voorwaarde een ontheffing te verkrijgen, was bedoeld als maatregel om het vrachtverkeer op Zuideinde beter te reguleren, maar ook te minimaliseren. Tegen dit besluit zijn 22 bezwaren ingediend. Het college heeft na advies van de commissie voor de bezwaarschriften een besluit genomen op deze bezwaren. De bezwaarschriften zijn ontvankelijk verklaard. Het college heeft nu het besluit herroepen, wat betekent dat er geen geslotenverklaring voor vrachtverkeer op het Zuideinde in Nieuwkoop wordt ingesteld.

Om het vrachtverkeer op het Zuideinde in de komende periode toch beter te reguleren heeft het college een aantal maatregelen genomen voor de periode dat op Zuidhoek wordt gebouwd.

Top