Verbetering waterkwaliteit Geerpolder (30-01-2017)

Dit item is verlopen op 13-02-2017.

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt samen met Staatsbosbeheer en gemeente Nieuwkoop om te zorgen voor verbetering van de waterkwaliteit en het verbeteren van de natuurwaarden in het Langeraarsche Plassengebied.

Hierin zien wij samen ook kansen om te zorgen voor meer recreatie in het gebied en kan de natuur zich verder ontwikkelen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de belangengroepen en bewoners van dit gebied.

De gemeente Nieuwkoop en het hoogheemraadschap bezochten donderdag 26 januari het gebied om de plannen te bespreken en te bekijken wat er al uitgevoerd is. Een afgevaardigde uit het dorpsraad “Rondom de Plassen”, de dorpsvereniging voor Langeraar en Papenveer,  was er ook bij. Afgelopen maanden heeft het hoogheemraadschap langs de Drecht een nieuw poldergemaal gebouwd en onder de Geerweg een stuw geplaatst. Staatsbosbeheer heeft tegelijkertijd op diverse plekken de beschoeiing hersteld.

De Geerpolder (Noordeind- en Geerpolder) is onderdeel van het Watergebiedsplan Wassenaarsche Polder en omstreken. Het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en gemeente Nieuwkoop zetten zich in dit gebied in voor droge voeten, schoon water, betere recreatiemogelijkheden en mooiere, typisch Hollandse, natuur.

Top