Veranderingen subsidiebeleid (14-03-2016)

Dit item is verlopen op 01-04-2016.

Met de veranderingen in de zorg en het nieuwe denken over onze gezondheid, is de vraag gekomen of het subsidiebeleid nog wel actueel is. Investeren we op de juiste manier en sluit dat goed aan bij de huidige ontwikkelingen?

Samen met de betrokken partijen: verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties kijken we naar het subsidiebeleid. Tijdens verschillende bijeenkomsten werd onder andere gesproken over mogelijkheden om als verenigingen onderling, of als vereniging en professionele organisatie samen te werken om meer mensen toegang te geven tot activiteiten. Een kopgroep van 30 enthousiaste personen vormt een klankbordgroep die verder met de gemeente meedenkt.

Naar aanleiding van de gesprekken en bijeenkomsten met de betrokken partijen, de raad en de klankbordgroep hebben wij het concept document ‘Kadernotitie subsidiebeleid’ opgesteld.  Deze kadernotitie vormt de inhoudelijke basis voor het verlenen van subsidie. Laat ons weten wat u van het concept beleid vindt. Uw reactie kan een bijdrage leveren aan het nieuwe subsidiebeleid! Stuur uw reactie voor 1 april naar goedleven@nieuwkoop.nl.

Na het verwerken van de reacties stellen we de definitieve kadernotitie op. Deze kadernotitie leggen we in mei voor aan de raad. Als de raad instemt met dit kader, is het nieuwe subsidiebeleid vanaf 1 januari 2017 van kracht.

Top