Veranderend gedrag bij dementie (05-10-2015)

Dit item is verlopen op 27-10-2015.

Het gedrag van mensen met dementie verandert. Welke gedragsveranderingen kunt u tegenkomen? Hoe kunt u hiermee omgaan? Op 27 oktober krijgt u tijdens de informatieavond ‘veranderend gedrag bij dementie’ antwoord op deze vragen. 

Een gespreksleider praat hierover met een psycholoog. Medewerkers van De Driemaster, Buurtzorg, Activite, Wijdezorg en Alrijne Zorggroep zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Het programma start 27 oktober om 19.30 en duurt tot ca 21.30 uur in de Kaleidoskoop, De Verbinding 2 in Nieuwkoop. Vanaf 19.00 uur kunt u de zaal in, de toegang is gratis.

De Alzheimer informatieavond is een trefpunt voor mensen met dementie, mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie kunt u krijgen via mevrouw Thécla Ammerlaan van Participe: email T.Ammerlaan@participe.nu of telefoon 06-18249166. Alzheimer Nederland houdt deze informatieavond op initiatief van de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem.  

Top