Veilige fietsroutes (09-06-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

In februari 2016 hebben inwoners tijdens drie inloopbijeenkomsten of via de website hun reactie gegeven op de notitie ‘Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop’.

De gemeente Nieuwkoop heeft een rijk fietsnetwerk. Op veel punten komen fietsers en andere verkeersdeelnemers samen, wat meestal prima verloopt. Toch zijn er plekken waar het beter zou kunnen gaan, omdat daar bijvoorbeeld ongevallen gebeuren, gevaarlijke situaties ontstaan of mensen zich onveilig voelen. Deze knelpunten zijn geïnventariseerd en vastgelegd in de notitie ‘Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop’. Ook is er bekeken welke maatregelen er mogelijk zijn op deze knelpunten.

Er zijn meer dan honderd reacties ingediend met diverse waardevolle suggesties voor het aanpakken van deze fietsknelpunten. Waaronder een behoorlijk aantal suggesties om de voorrangssituatie op de oversteek Churchilllaan/Elleboogvaart in stand te houden en het idee om ook wegversmallingen toe te passen op de Oostkanaalweg om de snelheid omlaag te krijgen.

Met de reacties hebben we het oorspronkelijke maatregelenpakket van de notitie aangepast. Het definitieve maatregelenpakket is vastgesteld door het college.  De korte termijn maatregelen worden naar verwachting in 2016 en 2017 uitgevoerd. U kunt het definitieve maatregelenpakket hieronder downloaden.

Top