Vaststelling wijzigingsplan ontsluiting Ter Aar West (25-01-2016)

Dit item is verlopen op 08-02-2016.

In het huidige bestemmingsplan Ter Aar West is opgenomen om eerst een tijdelijke ontsluiting aan te leggen op de kruising van de Doctor Albert Schweitzerstraat met de Stouthandelstraat.

Het idee was om de tijdelijke wijkontsluiting te vervangen voor een definitieve ontsluiting op het moment dat basisschool De Fontein wordt verplaatst naar de brede school. De definitieve wijkontsluiting komt direct uit op de Vosholstraat.

Tijdens een informatieavond vroegen inwoners of de geplande tijdelijke ontsluiting wel nodig was. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente overleg gevoerd met de omliggende basisscholen. De scholen zijn akkoord met het direct aanleggen van de  definitieve ontsluiting, langs basisschool De Fontein. Bij de scholen worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Om de directe ontsluiting te kunnen realiseren, moest het bestemmingsplan worden gewijzigd. Hiervoor is het ontwerpwijzigingsplan ‘Ter Aar West – Wijzigingsplan 1’ opgesteld. Dit plan lag vanaf 12 november 2015 zes weken ter inzage. Er zijn geen zienswijzen (reacties) tegen het ontwerpplan ingediend. Het college stelt daarom het wijzigingsplan ‘Ter Aar West – Wijzigingsplan 1’ ongewijzigd vast.

Top