Vaststelling bestemmingsplan “Landgoed Oudendam” (20-04-2016)

Dit item is verlopen op 04-05-2016.

Het college stemt in met het bestemmingsplan “Landgoed Oudendam”. Het bestemmingsplan voorziet in de herinrichting van een gebied in Woerdense Verlaat, ten noorden van de Lange Meentweg.

Het gebied wordt omgevormd tot een landgoed. In het landgoed mogen maximaal drie woningen worden gebouwd. Ook is het landgoed voor een groot deel toegankelijk voor wandelaars. Tijdens de bestemmingsplan procedures zijn inwoners in de gelegenheid gesteld om te reageren op het plan. Ook is de dorpsraad Woerdense Verlaat betrokken in het proces. Op het concept bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan vast te stellen. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad dit voorstel tijdens de meningsvormende raad op 12 mei.

Top