Update tijdelijke huisvesting Zevenhoven (17-06-2016)

Dit item is verlopen op 01-07-2016.

In april dit jaar besloot de gemeenteraad onder andere om op de locatie Stationsweg 3 te Zevenhoven tijdelijke woonunits (chalets) te laten plaatsen.

De woonunits zijn bestemd voor alleenreizende statushouders. Op het moment dat familie van de statushouders ook naar Nederland komt, verhuist het hele gezin naar een reguliere huurwoning. De woonunits blijven maximaal 10 jaar staan.

Op dit moment wordt de voormalige gemeentewerf voorbereid, zodat dit najaar de tijdelijke woonunits geplaatst kunnen worden. De werkzaamheden worden in een aantal stappen uitgevoerd. Inmiddels zijn de oude opstallen gesloopt. Daarbij is het voorste nieuwe deel en een zijwand van de loods blijven staan. Daarna gaan we de locatie inrichten door onder andere een afscherming te plaatsen. Daarnaast starten we binnenkort met het selecteren van aannemers voor de uitvoering van de verschillende werkzaamheden en de levering van de units. Binnenkort starten we hier de vergunningsprocedure voor. Afhankelijk van het vergunningentraject en aannemersselectie kunnen wij een reële tijdplanning opzetten. Wel is het onze inzet om nog dit jaar de woonunits te plaatsen. Inwoners uit Zevenhoven en Noordeinde kunnen met vragen over dit project terecht bij Jan Geijtenbeek via telefoonnummer 140172.

Denkt en praat u mee?

Wij willen omwonenden van de Stationsweg vragen met ons mee te denken over onder andere de inrichting van het terrein. Wilt u met ons meedenken, eventueel in een nog samen te stellen klankbordgroep? Ook dan kunt u contact opnemen met Jan Geijtenbeek (info@nieuwkoop.nl). Alvast hartelijk dank.

Top