Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer (25-05-2016)

Dit item is verlopen op 08-06-2016.

De Greenport Aalsmeer is een samenwerkingsverband tussen het tuinbouwbedrijfsleven, gemeenten (waaronder Nieuwkoop) en provincies.

Samen werken zij aan de versterking van de concurrentiepositie van de sierteeltsector in het Greenport gebied. De Stuurgroep Greenport Aalsmeer* stelde op 11 februari 2016 de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer vast. Met de visie en uitvoeringsagenda wordt planologische duidelijkheid geschept voor ondernemers, banken en investeerders. Daarnaast wordt de economische vitaliteit van de sierteeltsector behouden en de internationale concurrentiepositie versterkt.

De uitvoeringsagenda is een vertaling van de Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025 naar concrete activiteiten en ideeën. De agenda moet vanaf dag één de diverse partijen in en rond de Greenport uitdagen en het gebied in beweging zetten. Uitgangspunt van de agenda is dat deze inspireert en de tuinbouwondernemers die zelf in actie komen faciliteert. In de agenda zijn 7 actiepunten ontwikkeld om ondernemers te helpen bij de modernisering en verdere verduurzaming van de glastuinbouwgebieden en -bedrijven. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van de vestigingsvoorwaarden. Om er voor te zorgen dat de acties ook worden uitgevoerd wordt een Ruimtecoördinator aangesteld binnen de Greenport Aalsmeer

Het college staat achter de visie van de stuurgroep Greenport Aalsmeer en stemt daarom in met de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer. De visie en de uitvoeringsagenda betekenen voor Nieuwkoop dat kansrijke tuinbouwbedrijven in het zogeheten transformatie-gebied (o.a. Paradijsweg, Oost- en Westkanaalweg, Geerweg) de mogelijkheid krijgen zich verder te ontwikkelen. Voor eventueel vrijkomende bedrijven wordt gezocht naar andere functies (bestemmingen).

*De stuurgroep bestaat uit: gemeente Aalsmeer, gemeente Amstelveen, gemeente De Ronde Venen, gemeente Kaag en Braassem, gemeente Nieuwkoop, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Uithoorn, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, LTO glaskracht, VGB, Naktuinbouw, Wellant, Horteve Breeding, Rabobank Regio Schiphol, FloraHolland.

Top