Uitspraak in het kort geding rondom ’t Koetshuis (13-07-2016)

Dit item is verlopen op 27-07-2016.

Rechter concludeert zorgvuldig onderzoek door gemeente en WSN naar mogelijk gebruik

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag 13 juli 2016 uitspraak gedaan in het kort geding inzake ’t Koetshuis. De rechter concludeert dat de gemeente en WSN  een zorgvuldig onderzoek naar het mogelijke gebruik van ’t Koetshuis voor de tijdelijke huisvesting van statushouders hebben uitgevoerd. Hierbij is WSN op zoek gegaan naar een invulling, waarbij mogelijke overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt. Ook zijn er geen verplichtingen vanuit ‘t Koetshuis, dan wel vanuit WSN, naar de bewoners van De Hoefslag toe die een dergelijk gebruik van het pand in de weg staan. Met de uitspraak van de rechter wordt dit nogmaals bevestigd.

Vanzelfsprekend begrijpt WSN goed dat de eventuele komst van statushouders naar ’t Koetshuis als spannend wordt ervaren. Waar mogelijk is bij de uitwerking hier al zoveel mogelijk rekening mee gehouden, zoals het inzetten van een huismeester en het oprichten van een klankbordgroep van omwonenden.

De uitspraak betekent overigens niet dat er nu direct statushouders in ’t Koetshuis worden gehuisvest. De Gemeente en WSN zijn met elkaar in gesprek over de verdere uitvoering van het raadsbesluit. Vanzelfsprekend zal er vervolgens ook nog een vergunningstraject doorlopen moeten worden en aansluitend dient het pand nog te worden verbouwd.

Top