Uitkomsten kansenonderzoek Drechtdoorsteek bekend (21-12-2017)

Dit item is verlopen op 04-01-2018.

Maandag 4 december hebben de gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn de uitkomsten van het kansenonderzoek naar een Drechtdoorsteek gekregen. Uit het onderzoek blijkt dat een doorsteek tussen de Westeinderplassen en de Drecht langs de huidige landschappelijke dijk rendabel te maken is in combinatie met recreatieve ontwikkeling aan de oever van de Westeinderplassen en aanvullende gebiedsontwikkeling.

Burgemeester Frans Buijserd: “Het onderzoek heeft een positieve uitkomst gegeven als het gaat om de haalbaarheid van een Drechtdoorsteek. Het college van Nieuwkoop is er groot voorstander van dat deze doorsteek gerealiseerd gaat worden vanwege het groot recreatief en economisch belang. Voor Nieuwkoop levert variant 3 de meeste winst op, omdat het gebied van de Westeinderplassen in een aanzienlijk kortere tijd is te bereiken dan nu het geval is.”

Het kansenonderzoek Drechtdoorsteek heeft inzicht gegeven in de technische en financiële haalbaarheid van de Drechtdoorsteek. In het onderzoek is, op basis van een verkenning van het gebied, een aantal varianten opgesteld. Elke variant is gewaardeerd op zes criteria, te weten economische potentie, ruimtelijke kwaliteit, netwerkwaarde vaarverbinding, leefbaarheid, infrastructuur en realiseerbaarheid. De noodzakelijke civieltechnische voorzieningen en infrastructuur zijn in het onderzoek in beeld gebracht en vertaald naar investeringskosten.

Gebiedsontwikkeling

Verder is in het kansenonderzoek naar voren gekomen dat de zuidwestelijke oever van de Westeinderplassen grote potentie heeft voor recreatieve ontwikkelingen, gekoppeld aan de Drechtdoorsteek. Dit is een kans voor een rendabele Drechtdoorsteek, waarbij ook de verstoring van de polder minimaal is.

Voordelen van de doorsteek

Door de Drechtdoorsteek ontstaan vanuit de meeste vertrekpunten in het gebied extra aantrekkelijke vaarrondjes of –routes (bijvoorbeeld heen en weer tussen Aalsmeer en Uithoorn), of vaartijdwinst (bijvoorbeeld 1,5 tot 2 uur voor het rondje Amsterdam). Vanuit Nieuwkoop is door de Drechtdoorsteek het gebied van de Westeinderplassen in een aanzienlijk kortere tijd te bereiken dan nu het geval is en ontstaan er vanuit de Kagerplassen en de Braassemermeer meerdere vaarrondjes. De Drecht wordt voor het deel ten westen van de aansluiting van de Drechtdoorsteek 30% minder zwaar belast waardoor het ook bij de Leimuiderbrug minder druk wordt en de Tolbrug en de Bilderdambrug minder vaak open hoeven. Het gedeelte van de Drecht ten oosten van de aansluiting zal in gebruik toenemen.

Top