Tijdelijk vaarverbod ingesteld (23-01-2017)

Dit item is verlopen op 30-01-2017.

De gemeente Nieuwkoop kondigt een vaarverbod aan met onmiddellijke ingang. Het vaarverbod geldt tot nader order. 

Het vaarverbod is ingesteld ter bescherming van de ijsvloer voor schaatstochten, ter voorkoming van schade door scheepvaartvereker aan de oevers, waterkeringen en andere waterstaatswerken. Het verbod geldt voor de Gemeentevaart, de Vlietsloot, de Kadewetering, de zuidwestelijke helft van de Maarten Freeke Wije, de Oude Vaart en de Meije Wetering.

Waarschuwing

De onafhankelijke ijsmeester heeft vastgesteld dat zich inmiddels gesloten natuurijs op een groot deel van de Nieuwkoopse Plassen heeft gevormd. Het tijdelijke vaarverbod betekent niet dat ijs al veilig is om te betreden of om op te schaatsen!

Top