Ter inzagelegging herziening bestemmingsplan Glastuinbouw (22-06-2016)

Dit item is verlopen op 06-07-2016.

Bij de uitvoering en toepassing van (onder meer) het bestemmingsplan “Glastuinbouw” is gebleken dat het bestemmingsplan een aantal onvolkomenheden bevat.

Het college heeft besloten deze onvolkomenheden te herstellen. Het ontwerp van de bestemmingsplanherziening wordt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Daarvan zal onder meer in het Elektronisch gemeenteblad mededeling worden gedaan. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar zienswijze indienen. Dit is het vierde ontwerp van een serie bestemmingsplanherzieningen. De vergelijkbare herzieningen van de bestemmingsplannen “Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker”, “Zuidhoek” en “Ter Aar en Bovenland” zijn inmiddels vastgesteld. Later zullen nog soortgelijke herzieningen volgen van de bestemmingsplannen “Kern Nieuwkoop” en “Langeraar en Papenveer”.

Top