Ter Aar Vernieuwd Verbonden (11-11-2015)

Dit item is verlopen op 25-11-2015.

Op 3 november presenteerden we het stedenbouwkundige kader voor project Vernieuwd Verbonden in Ter Aar. Het project, waarin diverse partijen samenwerken, omvat de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) en veertien hofwoningen.

Veel belangstellenden kwamen naar de bijeenkomst toe. Er waren positieve reacties over de nieuwe school en de hofwoningen. Ook zijn er zorgen geuit, met name over de verkeersafwikkeling en het parkeren. In het huidige plan is dit uitgebreid onderzocht. Om de woonwijk zo veel mogelijk te ontlasten, wordt het gebied ook ontsloten via de Westkanaalweg. Ook is er ruimte om voldoende parkeerplaatsen te realiseren. Er komt weer een speelplaats voor de kinderen. De reacties, en met name de kritische punten met betrekking tot verkeer zijn aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling. We gaan aan de slag met alle ingediende reacties en bekijken hoe en waar deze in het plan verwerkt kunnen worden. Naar verwachting kunnen we dan begin 2016 het aangepaste plan presenteren. Meer informatie over het plan vindt u op www.vernieuwdverbonden.nl.

Vernieuwd Verbonden is een project van een aantal samen-werkende partijen, te weten; Woondiensten Aarwoude, gemeente Nieuwkoop, de basisscholen in Ter Aar en bibliotheek Rijn en Venen. Dit project omvat een ontwikkelingsplan op het gebied van wonen, zorg, leren en welzijn. Voor de verschillende deelgebieden is inmiddels een stedenbouwkundig plan en visie vastgesteld. Fase 1 van het plan (sloop en nieuwbouw 44 woningen) is inmiddels gerealiseerd.

Top