Ter Aar Vernieuwd verbonden (26-10-2015)

Dit item is verlopen op 04-11-2015.

Dinsdag 3 november kunt u tussen 16 en 18 uur en tussen 19 en 21 uur binnenlopen bij de Tennisvereniging Ter Aar aan de Vosholstraat 29 in Ter Aar om de plannen voor het project Ter Aar vernieuwd verbonden te bekijken.

U kunt zien waar het Integraal Kind Centrum (IKC), de veertien hofwoningen van Woondiensten Aarwoude en het tennispark ingepland staan. Het integraal Kind Centrum moet onderdak gaan bieden aan de basisscholen Het Kompas, De Vosseschans en De Fontein, de peuterspeelzaal, kinderopvang, Centrum voor Jeugd en Gezin en de bibliotheek. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Het stedenbouwkundig kader geeft richting aan de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Dit betekent niet dat er geen ruimte meer is voor wijzigingen. Bovengenoemde avond is dan ook bedoeld voor iedereen om een reactie te geven. Het op te stellen bestemmingsplan is het uiteindelijke definitieve kader voor de beoogde ontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vernieuwdverbonden.nl.

Top