Symposium biedt handvaten voor omgevingswet (04-10-2017)

Dit item is verlopen op 20-10-2017.

In 2020 gaat de omgevingswet in. Met deze nieuwe wet bundelt de overheid 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De invoering van deze wet is een grote operatie. Daarom organiseerde de gemeente Nieuwkoop samen met de Groene Hart Academie een symposium over de gevolgen van de omgevingswet voor het Groene Hart.

Wethouder Paul Platen opende het symposium: “Participatie en samenwerking, dat zijn de twee sleutelwoorden bij de invoering van de Omgevingswet. Er is geen vaste vorm voor het betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties. We zullen daarom bij elk vraagstuk goed afwegen wie we willen betrekken en op welke manier dat het beste kan”, aldus Platen. Gerard van Oosten, directeur Hogeschool InHolland, gaf aan dat de Groene Hart Academie een bijdrage kan leveren als kenniswerkplaats bij opgaven in het kader van de Omgevingswet.  

Verschillende gastsprekers gingen in op de betekenis van de Omgevingswet voor hun werkveld: overheid, ondernemers en omgeving. Hoofdboodschap: experimenteer op kleine schaal, biedt ruimte voor ondernemen en gebruik de creativiteit en betrokkenheid van inwoners. Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met actuele onderwerpen: de invloed van klimaatverandering op het Groene Hart, nieuwe functies voor voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en de omgevingskwaliteit van het Groene Hart in de toekomst.  

Chris Kalden, directeur stichting Groene Hart sloot het symposium af. Hij wees erop dat het toekomstig beheer van het Groene Hart vraagt om innovaties (landbouw op veengrond) en maatwerk per specifiek gebied. Het symposium bood de deelnemers ideeën en handvaten om aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Het was -gezien de vele positieve reacties na afloop- een geslaagde bijeenkomst. De komende tijd houden wij u op de hoogte over de invoering van de omgevingswet via dit blad, social media en website.

Top