Subsidie voor platteland (21-05-2017)

Dit item is verlopen op 04-06-2017.

Ondernemers, inwoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen vanuit het LEADER-programma Holland Rijnland. Leader is een Europees programma om lokale initiatieven te ondersteunen die de economie op en van het platteland kunnen versterken.

Kansrijke en innovatieve projecten kunnen in aanmerking komen voor een subsidie uit het LEADER programma. Hierbij worden ondernemers, inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties uitgedaagd om samen te werken om zo tot aansprekende en innovatieve projecten te komen.

Dit jaar zijn er twee rondes waarin projecten kunnen worden ingediend. De eerste openstelling is van 15 mei tot en met 28 juni. Later dit jaar volgt nog een ronde. De initiatieven moeten passen in het thema ‘versterking tussen stad en achterland’ met als verdieping ‘de gezondheid van mens en leefomgeving’ en ‘circulaire economie’.

Op het gebied van gezondheid heeft het platteland de stad veel te bieden: lokaal, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel en als gebied voor actieve recreatie en bevordering van geestelijk welzijn. Circulaire economie is een nog relatief nieuw begrip, waarbij het verminderen van het gebruik van grondstoffen en het sluiten van kringlopen, biologisch, technisch én economisch centraal staan.

De regio Holland Rijnland (waar Nieuwkoop deel van uitmaakt) stelt zelf het programma samen en mag het ook zelf uitvoeren. Vanuit het programma is € 200.000 aan LEADER subsidie en € 100.000 beschikbaar vanuit de provincie Zuid-Holland. Dus heeft u een goed idee en wilt u in aanmerking komen voor een subsidie? Dien dan uw idee voor 28 juni in. Dit kunt u doen via de website www.leader-hollandrijnland.nl. Op deze site staat ook meer informatie over het programma. Voor meer informatie kunt u ook een email sturen naar  info@leader-hollandrijnland.nl

Top