Streekarchief verhuist naar Leiden (18-02-2016)

Dit item is verlopen op 03-03-2016.

In september 2015 hebben de colleges van de gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem aangeven de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Rijnlands Midden op te willen heffen en een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Erfgoed Leiden en omstreken.

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de toekomst van het Streekarchief Rijnlands Midden vanwege de reeds lang slepende huisvestingsproblemen, maar ook naar de toekomstbestendigheid van de organisatie. De conclusie uit het onderzoek was dat geschikte huisvesting zonder nieuwbouw niet mogelijk is en de organisatie niet toekomstbestendig is binnen de huidige financiƫle kaders.

De afgelopen maanden hebben er verdere gesprekken plaatsgevonden met Erfgoed Leiden en omstreken om de samenwerking verder uit te werken, waar ook het Streekarchief Rijnlands Midden nauw bij betrokken was. Het college van Nieuwkoop spreekt het voornemen uit de dienstverleningsovereenkomst met Erfgoed Leiden en omstreken ten behoeve van de dienstverlening per 1 januari 2017 aan te gaan en vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het opheffen van de huidige gemeenschappelijke regeling. De raad bespreekt het voorstel naar verwachting in de meningsvormende raad van 10 maart. Voor de inwoners van Nieuwkoop betekent dit dat de frontoffice van Alphen naar Leiden zal verhuizen, de dienstverlening zal gelijk blijven.

Top