Stedenbouwkundige ontwerpen uitbreiding sociale huurwoningen op de locaties Damstaete in Langeraar, Teylersplein in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar (25-05-2016)

Dit item is verlopen op 08-06-2016.

Op 21 april 2016 besloot de gemeenteraad om extra sociale huurwoningen te ontwikkelen op onder andere de locaties Damstaete in Langeraar, Teylerspark in Nieuwveen en Middelweg in Ter Aar.

De extra huurwoningen moeten de doorstroming op sociale woningmarkt verder stimuleren. Samen met de woningbouwcorporaties is gekeken naar het bouwprogramma en een optimale invulling van de woningen per locatie. Dit is verwerkt in een concept stedenbouwkundig ontwerp. In het stedenbouwkundig ontwerp staan de locatie van de woningen, de water- en groenstructuren, het straatprofiel en de openbare parkeerplaatsen. Het ontwerp zorgt er ook voor dat de woningen straks goed aansluiten op de bestaande omgeving en vormt de basis voor de bestemmingsplannen.

Inwoners konden reageren op de conceptplannen tijdens de inloopbijeenkomst op 9 mei of online tot 13 mei. De opmerkingen en reacties zijn, waar mogelijk, verwerkt in de stedenbouwkundige ontwerpen. Het college legt de concept ontwerpen voor aan de gemeenteraad. Naar verwachting bespreekt de raad de stedenbouwkundige ontwerpen tijdens de meningsvormende raad op 9 juni. Als de raad de stedenbouwkundige ontwerpen vaststelt, starten we met de bestemmingsplanprocedures per locatie.

Top