Start procedure wijzigingsplan ontsluiting Ter Aar West (09-11-2015)

Dit item is verlopen op 23-11-2015.

Het college geeft het ontwerpwijzigingsplan ‘Wijzigingsplan 2 Ter Aar West – Wijzigingsgebied 1’ vrij om in procedure te brengen. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk.

Met het plan wordt de woonwijk Ter Aar West ontsloten via de Dr. Albert Schweitzerstraat/Vosholstraat langs basisschool De Fontein.

In het huidige bestemmingsplan Ter Aar West is opgenomen om eerst een tijdelijke ontsluiting aan te leggen op de kruising van de Doctor Albert Schweitzerstraat met de Stouthandelstraat. Naar aanleiding van vragen van inwoners over de noodzaak van deze tijdelijke ontsluiting, heeft de gemeente overleg gevoerd met de omliggende basisscholen. Met de scholen is besproken om direct de definitieve ontsluiting aan te leggen, langs basisschool De Fontein. De scholen zijn hiermee akkoord. Om de veiligheid van de schoolkinderen te waarborgen, worden bij de scholen extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Voorbeelden zijn het plaatsen van een hek tussen het voetpad en de rijbaan en het aanleggen van een zebrapad.

Het ontwerpwijzigingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen reageren op het plan. In het ontwerpwijzigingsplan zijn één op één de relevante regels overgenomen uit het nu nog ter plaatse geldende bestemmingsplan Ter Aar West. De terinzagelegging wordt gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad, de Staatscourant en verkort in Nieuwkoop Nieuws.

Top