Start afwijkingsprocedure om zes woonunits in Zevenhoven te realiseren (10-10-2016)

Dit item is verlopen op 13-10-2016.

In Zevenhoven worden zes tijdelijke woonunits geplaatst op de voormalige gemeentewerf aan de Stationsweg 3. De woonunits zijn bedoeld voor de huisvesting van statushouders. Om de woonunits te kunnen plaatsen moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor is een aanvraag ingediend.

Het college is van plan om de vergunning voor het plaatsen van de units te verlenen en legt de omgevingsvergunning vanaf 13 oktober ter inzage. Tijdens de ter inzage termijn van twee weken kunnen omwonenden en belanghebbenden reageren op het voornemen. U kunt de stukken hieronder downloaden. Als u een toelichting op de stukken wilt kunt u een afspraak maken met het omgevingsloket.

De bouw van de units is nodig om de druk op de sociale woningmarkt te verminderen. Hiertoe heeft de raad besloten met het raadsvoorstel ‘huisvesting statushouders’ in januari dit jaar. De woonunits blijven maximaal tien jaar staan.

Meer informatie over de huisvesting van statushouders en het bouwen van extra sociale huurwoningen leest u bij ‘laatste nieuws bouw extra huurwoningen’.

Te downloaden:

Top