Stand van zaken kadeverbetering Nieuwkoop - Noorden (30-09-2015)

Dit item is verlopen op 14-10-2015.

In Nieuwkoop en Noorden werkt Rijnland volop aan de kadeverbetering. Fase 1 van het project is in november klaar. De ondergrond moet daarna eerst stabiliseren voordat fase 2 in maart 2016 uitgevoerd kan worden.

Deeltrajecten

Tot medio oktober wordt er bij de Hogedijk in Noorden nog klei aangevoerd. De dijk en het trapveldje worden hierna direct afgemaakt zodat dit stuk van de dijk eind oktober 2015 gereed is. De kadeverbetering bij het Zuideinde in Nieuwkoop is ook grotendeels klaar. In fase 2 moet nog een deel van de klei aangevoerd worden.

Zodra het weer het toelaat, worden het werkterrein aan de Kennedylaan en de andere werkterreinen die niet meer nodig zijn opgeruimd.

Werkzaamheden  De Hoogt bij Tijsterman

De werkzaamheden op het kruispunt Nieuwveenseweg / Noordenseweg / Dorpsstraat worden in de eerste helft van november uitgevoerd. Op het stuk naar de Dorpsstraat wordt de kade opgehoogd. Gelijktijdig met deze werkzaamheden wordt op De Hoogt in opdracht van de gemeente de steiger gerenoveerd. Een nieuwe damwand en steiger worden aangelegd. Het kruispunt blijft tijdens deze werkzaamheden toegankelijk, het stuk naar de Dorpsstraat is dan afgesloten. Wij informeren u nog over de exacte uitvoeringsdatum.

Meer informatie?

Meer informatie over de kadeverbetering vindt u op www.rijnland.net/kadenieuwkoop. Of neem contact op met het  Klant Contact Team van Rijnland via 071-306 3535. Wilt u meer informatie over renovatie van steiger bij De Hoogt, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. 14 0172

Top