Snel internet in het buitengebied (03-06-2016)

Dit item is verlopen op 16-06-2016.

De werkgroep Breedband (een groep inwoners en raadsleden ondersteund door DICO Breedband Buitengebied) inventariseert op dit moment de animo voor de aanleg van snel internet op glasvezel in het buitengebied en de bedrijven terreinen.

Als 60% van de inwoners en bedrijven in deze gebieden aangeeft van snel internet met TV en telefonie gebruik te willen maken, dan gaat de aanleg van start. U kunt tot 15 juni inschrijven op www.nieuwkoop.snelinternetbuitengebied.nl. De kosten voor een abonnement zijn ongeveer hetzelfde als bij een kabel aansluiting, d.w.z. rond de 60,-- inclusief vastrecht per maand. Voor het MKB zijn de kosten ongeveer 20 euro hoger.

Voor dit initiatief zijn ook nog ambassadeurs nodig, die een belang hebben bij snel internet en die dit initiatief actief willen ondersteunen. Interesse? Meld u aan via website www.nieuwkoop.snelinternetbuitengebied.nl of stuur een e-mail naar info@snelinternetbuitengebied.nl.

Top