Snel internet in het buitengebied (20-04-2016)

Dit item is verlopen op 03-06-2016.

Snel internet in het buitengebied van de gemeente Nieuwkoop kan binnen een jaar worden aangelegd. Enige voorwaarde is dat 60 procent van de bewoners van het buitengebied aangeeft van snel internet gebruik te willen maken. Daarvoor gaat de werkgroep Breedband starten met een vraaginventarisatie.

Voor inwoners die in de kernen wonen is het waarschijnlijk een onbekend fenomeen, maar bewoners van de buitengebieden (grofweg: buiten de bebouwde kom) is het dagelijkse praktijk: filmpjes die eindeloos bufferen, het binnenhalen van foto’s dat minuten duurt en het versturen van bestanden kost zoveel capaciteit dat minutenlang geen internetverkeer mogelijk is. De trage internetverbinding is het gevolg van het feit dat inwoners en bedrijven van het buitengebied nu veelal geen kabel hebben en gebruik maken van traag internet via DSL/ telefoonlijn of zeer dure alternatieven gebruiken zoals satelliet internet.

Binnen de gemeenteraad van Nieuwkoop is dit onderwerp als een maatschappelijk probleem voor de leefbaarheid op de agenda gezet door alle politieke partijen.

De werkgroep Breedband, bestaande uit een groep bewoners en raadsleden, ondersteund door DICO Breedband Buitengebied, heeft in februari besloten om de animo voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van de Gemeente Nieuwkoop te gaan inventariseren en te bundelen. Als 60 procent van hen aangeeft van snel internet gebruik te willen maken en bereid is hiervoor een contract aan te gaan, dan zijn verschillende bedrijven bereid dit aan te leggen.

Als voldoende mensen zich aanmelden wordt dit jaar met de werkzaamheden begonnen.

De komende tijd wordt een campagne gevoerd om de animo onder bewoners van het buitengebied te peilen. De Werkgroep Breedband heeft hiervoor het bedrijf DICO Breedband Buitengebied uit Waverveen in de arm genomen. Een aantal  van  op dit moment 15  inwoners uit het buitengebied, dat al heeft aangegeven graag van snel internet gebruik te willen maken, zal als ambassadeur optreden.

De raadsleden Zoet, Dors en Hardenberg: ,,Een snelle internetverbinding is tegenwoordig, net als gas, water en elektriciteit, een nutsvoorziening en een eerste levensbehoefte. Bijna alle informatie wordt via internet gedeeld en om daar gebruik van te kunnen en moeten maken is een goede en snelle verbinding noodzakelijk. Daarnaast is er veel economische bedrijvigheid in het buitengebied en op de bedrijventerreinen die belang hebben bij een snelle internet verbinding. Wij zijn er van overtuigd dat de aanleg van snel internet, sterk bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid, nu en in de toekomst, in het buitengebied.

Inwoners en bedrijven die zich willen aanmelden kunnen dat doen via de website www.nieuwkoop.snelinternetbuitengebied.nl  (tegen een kleine kostenvergoeding ten behoeve van de campagne). Op deze website is ook meer informatie te vinden over het onderwerp.

Top