Samen voor sociaal en duurzaam wonen (13-12-2017)

Dit item is verlopen op 27-12-2017.

De gemeente Nieuwkoop heeft met vier partijen* afspraken gemaakt over sociale woningen binnen onze gemeente. Dit noemen we ook wel ‘prestatieafspraken’.

Samen hebben we onder andere afspraken gemaakt over het betaalbaar houden en duurzaam maken van bestaande sociale huurwoningen. Andere afspraken zijn
bijvoorbeeld:
• het aantal sociale huurwoningen met 225 woningen te laten groeien tot het jaar 2025
• zorgen voor aanbod in verschillende huurklassen van woningen
• we spelen in op woonbehoeften van jongeren en ouderen

Met deze prestatieafspraken dragen alle vijf partijen bij aan het wonen in Nieuwkoop. Samen zorgen we voor een beter woningaanbod in de sociale huizenmarkt en werken we aan oplossingen die nu nodig zijn. Ieder jaar evalueren we de afspraken en maken zonodig nieuwe afspraken.

*de partijen zijn: Woondiensten Aarwoude, Stichting Bewoners Belangen Aarwoude, (SBBA), Woningstichting Nieuwkoop, Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV Nieuwkoop) en de gemeente Nieuwkoop.

Top