Ruimtelijke visie Paradijsweg (28-03-2017)

Dit item is verlopen op 11-04-2017.

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om een ruimtelijke visie op te stellen voor de herontwikkeling van de Paradijsweg in Papenveer. De visie is opgesteld door de ‘adviescommissie Paradijsweg’.

Het idee van de visie is, dat door het glas tussen de weg en de Langeraarse plassen te saneren het gebied kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Op plekken waar kassen worden weggehaald, komt bijvoorbeeld ruimte voor recreatie, natuur (ecologie) of wonen. Hierdoor wordt het gebied levendiger en versterkt de lokale economie. Daarnaast wordt een aantal bedrijfsmatige knelpunten opgelost.

De uitgewerkte visie past bij de ambitie van zowel de gemeente (saneren van glas) als ook die van de Provincie (versterken ruimtelijke kwaliteit rondom de Langeraarse plassen). Met de visie krijgt het hele gebied kwalitatief en economisch een impuls. De kosten die gemaakt moeten worden om het gebied te versterken, worden betaald door de verkoop van een beperkt aantal nog te bouwen woningen. Het bouwen van de woningen is mogelijk vanuit de ‘Ruimte voor Ruimteregeling’.

Op 13 maart heeft de adviescommissie de visie overhandigd aan wethouder Paul Platen. Paul Platen sprak zijn waardering uit over de gepresenteerde visie. De gemeente gaat er nu mee aan de slag.

Top