Rugstreeppad en bouwen (11-05-2018)

Dit item is verlopen op 01-06-2018.

In de gemeente leven op diverse plaatsen rugstreeppadden. De rugstreeppad is een beschermde diersoort, het dier, maar ook de leefomgeving mag niet worden aangetast. Voor de start van woningbouw worden de padden uit het gebied zo nodig gevangen en verplaatst naar een andere plek.

Verhuizing padden

Begin mei hebben we schermen geplaatst bij Damstaete in Langeraar en het Noorder- en Zuidereiland in De Verwondering in Nieuwveen. Bij Damstaete zijn padden aangetroffen en daar zorgen de schermen ervoor dat de padden het gebied nog wel kunnen verlaten, maar niet meer terug kunnen keren. Padden die het gebied niet zelf verlaten worden gevangen in emmers en uitgezet in een geschikte omgeving. Bij het Noordereiland zijn geen padden aangetroffen, maar uit voorzorg zijn schermen geplaatst. Bij het Zuidereiland zijn padden gehoord. Als we hier actief dieren gaan afvangen met emmers, dan zetten we ze uit bij twee nog te graven poelen in het stuk land tussen de Laan der Verwondering en de voormalige Rabobank aan het Teylersplein. Hier maken we een geschikt voortplantingsgebied in de vorm van ondiepe poelen. Ook leggen we winterverblijfplaatsen aan in de vorm van zanden puinhopen. 

Damstaete

De gemeenteraad heeft op 8 maart 2018 het bestemmingsplan voor Damstaete in Langeraar vastgesteld. Dit maakt de bouw van twintig sociale huurwoningen mogelijk. Vanaf 3 mei staat het plan op ruimtelijkeplannen.nl en kan beroep worden ingesteld. Na de beroepsperiode van acht weken weten we of we kunnen starten met de bouw. Het gebied wordt tijdens de bouw afgezet met bouwhekken om de schermen intact te houden. Door de afsluiting is het trapveldje niet bruikbaar. Wel is het trapveldje in de woonwijk Vivero-nabij de Schakel- ingezaaid. We verwachten dat hier vanaf eind juni lekker gevoetbald kan worden.

Top