Rijnstreek wil gezamenlijke omgevingsvisie (20-04-2016)

Dit item is verlopen op 04-05-2016.

In 2018 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. De omgevingswet zorgt voor minder regels. Zo worden onder andere 26 bestaande wetten in de nieuwe wet opgenomen. De vermindering van wetten en regels leidt tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten.

Met de invoering van de wet komen er een aantal andere regels en sturingsinstrumenten. Zo worden de bestemmingsplannen vervangen door ‘omgevingsplannen’. Ook is iedere gemeente verplicht om een ‘Omgevingsvisie’ vast te stellen. Een gemeente bepaalt zelf of de omgevingsvisie alleen gaat over het eigen grondgebied of over een groter gebied, samen met andere gemeenten. Omdat veel vraagstukken en onderwerpen niet ophouden bij de eigen gemeentegrens, hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop de ambitie om samen als Rijnstreekgemeente een omgevingsvisie op te stellen.

De Rijnstreekgemeenten hebben een procesvoorstel gemaakt om tot een gezamenlijke visie te komen. Het college vraagt nu aan de gemeenteraad om in te stemmen met dit procesvoorstel. Ook vraagt het college aan de raad om geld zodat het voorstel uitgevoerd kan worden. Als de drie gemeenteraden akkoord zijn met de voorstellen, wordt samen met inwoners en ondernemers een Rijnstreekprofiel opgesteld. Het profiel dient als basis voor inhoud van de visie. De uiteindelijke visie wordt naar verwachting het tweede kwartaal van 2018 vastgesteld.  

Top