Resultaten metingen vliegtuiggeluid 2015 (18-07-2016)

Dit item is verlopen op 16-09-2016.

Sinds mei 2011 staat in de gemeente een meetpunt voor vliegtuiggeluid opgesteld. De meetresultaten zijn door de Omgevingsdienst West Holland verwerkt in een rapportage metingen vliegtuiggeluid 2015.

Het rapport ligt ter inzage tot 16 september  2016 bij het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in de kern Nieuwveen. U kunt het rapport ook hieronder downloaden. 

Top