Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 (09-10-2015)

Dit item is verlopen op 23-10-2015.

De gemeente voert elk jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder inwoners die een melding hebben gedaan bij het Wmo-loket. Bij het Wmo-loket kunnen inwoners terecht met een vraag over zorgvoorzieningen.

We vragen bij het onderzoek naar de ervaringen met het Wmo-loket, zoals de toegang tot ondersteuning via het Wmo-loket, de kwaliteit van de advisering en het gebruik van de voorzieningen. De gemeente gaat vervolgens aan de slag met de aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen.

We zien dat ook in 2014 de stijgende lijn in de klanttevredenheid onder aanvragers van Wmo-voorzieningen doorzet. Op bijna alle aspecten van de dienstverlening vanuit het WMO-loket scoort Nieuwkoop bovengemiddeld ten opzichte van andere gemeenten. WMO-klantadviseurs voeren vaker dan in andere gemeenten een persoonlijk gesprek met aanvragers. Dit leidt tot een hogere waardering bij aanvragers over het gesprek en de uitkomsten ervan. Daarnaast kunnen Nieuwkoopse klanten vaker dan in andere gemeenten terugvallen op hun sociale netwerk.

Aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn het verstrekken van voldoende informatie voorafgaand aan het gesprek, het stimuleren van meer algemene voorzieningen in onze gemeente en het sturen op de kwaliteit van de dienstverlening van leveranciers van voorzieningen. Aan deze punten besteden we de komende tijd extra aandacht.

Top