Regionaal Beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025 ter inzage (29-06-2016)

Dit item is verlopen op 13-07-2016.

Inwoners van onze gemeente met een verstandelijke beperking kunnen vaak zelfstandig wonen of wonen in instellingen met begeleiding en/of behandeling. De ontwikkelingen rondom positieve gezondheid gaan niet uit van beperkingen, maar van wat mensen (nog) wel kunnen.

Uit onderzoek door het Rijk is gebleken, dat een deel van de mensen in instellingen best zelfstandig kunnen wonen met de nodige hulp en ondersteuning. Deels is dit mogelijk door de inzet van mantelzorgers zoals familie, vrienden, kennissen en andere betrokkenen. Daarnaast kan de gemeente dit, indien nodig, aanvullen door vanuit de Wmo maatwerkvoorzieningen beschikbaar te stellen. Hiervoor is door de verschillende gemeenten uit onze regio beleid opgesteld. Het is de bedoeling dat dit beleid de komende jaren wordt uitgevoerd. Een eerste aanzet hiervoor doet het college nu door het beleidsplan ter inzage te leggen.

Inwoners en organisaties kunnen een reactie geven op het Beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025. De opmerkingen worden voor de hele regio centraal verwerkt door de gemeente Leiderdorp. Reacties kunnen gemaild worden naar P.Paardekoper@leiderdorp.nl of gestuurd naar gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA in Leiderdorp t.a.v. de heer P. Paardekoper.

Naar verwachting buigt de gemeenteraad in Nieuwkoop zich later dit jaar over het Beleidskader en de inspraakreacties.

Top