Rapport brengt knelpunten landbouw- en vrachtverkeer plattelandswegen in kaart (15-03-2016)

Dit item is verlopen op 29-03-2016.

In Zuid-Holland zijn relatief veel smalle plattelandswegen in gebieden met een slappe bodem. Zowel het veenplassengebied als de diepe polders hebben last van bodemdaling.

Dit hele gebied met veel agrarische bedrijven heeft te maken met veel landbouw- en vrachtverkeer over wegen met een slappe bodem. Dit zorgt voor problemen op het gebied van (verkeer)veiligheid.

Het bestuur van regio Midden-Holland* heeft in 2015 een onderzoek uit laten voeren naar de knelpunten die landbouwverkeer en vrachtverkeer op deze wegen met zich meebrengen. Het gaat daarbij om problemen die ontstaan door het formaat én het gewicht van de voertuigen. In opdracht van het bestuur heeft Adviesbureau Ligtermoet en partners het onderzoek uitgevoerd, in samenwerking met (omliggende) gemeenten en stakeholders.

Ook in Nieuwkoop speelt de problematiek rond landbouw- en zwaar vrachtverkeer al jaren. Doordat veel wegen regionaal met elkaar verbonden zijn, is het probleem echter lastig om als gemeente alleen op te lossen. Daarom besloot het college om aan te haken bij het onderzoek van de regio Midden-Holland en zo ook lokaal de verkeersveiligheid te verbeteren. Vanuit onze gemeente hebben ondernemers, dorpsraden en belangengroeperingen meegedacht over lokale knelpunten en input gegeven aan het onderzoeksbureau. Voor Nieuwkoop zijn er 18 knelpunten in kaart gebracht, waaronder het Zuideinde in het dorp Nieuwkoop, Vriezenweg/Geerweg in Langeraar en de Aardamseweg in Ter Aar.

Inmiddels is het onderzoeksrapport klaar, met daarin conclusies, oplossingsrichtingen, aanbevelingen en afspraken. De afspraken worden vastgelegd in een convenant met alle betrokken overheden en externe partijen. U kunt het rapport hieronder downloaden.

*regio Midden-Holland omvat de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk

Te downloaden:

Top