Puntjes op de i op de Aardamseweg (16-11-2017)

Dit item is verlopen op 04-12-2017.

Vanaf 20 november keert aannemer Bunnik Groep weer even terug op de Aardamseweg in Ter Aar. Op de kruising Aardamseweg/Vosholstraat/Essenlaan worden een aantal aanpassingen gedaan:

  • De paaltjes aan de kant van de Vosholstraat vervangen we voor hogere paaltjes met kettingen tussenin.
  • Er wordt extra belijning aangebracht en we vervangen een aantal borden.

Door deze aanpassingen vallen de zebrapaden beter op en is het voor verkeer duidelijker wat hun plek op de weg is. Ook loopt de aannemer de hele Aardamseweg nog even na en herstelt waar nodig.

Groen wordt aangeplant

Tot slot moet het groen langs de weg nog geplant worden. Hiermee hebben we gewacht tot het plantseizoen. Eind november start Bunnik Groep met het planten van bomen en ander groen.  

Snelheid omlaag!

Omdat we benieuwd zijn of de snelheid omlaag is gegaan op de Aardamseweg hebben we voor en na de werkzaamheden snelheidsmetingen gedaan. Voor de werkzaamheden lag de V85 op de Aardamseweg nog op 44 km/uur. Na de werkzaamheden is de snelheid weer gemeten: de V85 ligt nu op 37 km/uur. Een fikse afname en een verbeterde verkeersveiligheid!

Wat is de V85?

De V85 is een getal dat weergeeft welke snelheid door 85% van de weggebruikers niet wordt overschreden. De V85 is een getal dat in de buurt moet liggen van de maximum snelheid.

Top