Procesvoorstel ‘Regionale uitstraling kern Nieuwkoop’ (25-01-2016)

Dit item is verlopen op 08-02-2016.

Het dorp Nieuwkoop krijgt een bovenregionale uitstraling. Deze ambitie staat in het collegeprogramma ‘De kracht van de samenleving’.

Om uitvoering te geven aan deze ambitie, heeft het college een procesplan opgesteld. In het plan van aanpak staat het proces beschreven met uitgangspunten. Het college legt deze aanpak, een procesvoorstel, voor aan de gemeenteraad.

Het dorp Nieuwkoop heeft veel faciliteiten waar zowel inwoners, als mensen buiten de gemeente en ook toeristen goed gebruik van maken. Het college wil dit gebruik verder stimuleren door Nieuwkoop een grotere bekendheid te geven in- en buiten de regio (boven regionaal). Dit is mogelijk als Nieuwkoop zich onderscheidt van andere dorpen in het Groene Hart.

De komende periode wil het college samen met stakeholders het zogenaamde ‘DNA’ van Nieuwkoop gaan ontdekken. Waar is het dorp uniek in? Wat zijn haar waarden en kenmerken? Waar staat het dorp voor? Het college vindt het belangrijk dat mensen zich gaan herkennen in het DNA en dit kunnen uitdragen. De gemeente gaat het Nieuwkoopse DNA niet zelf onderzoeken. Het is de bedoeling dat stakeholders (inwoners, ondernemers en toeristen) onder begeleiding van een professioneel bureau het DNA gaan samenstellen.

Het college vraagt de gemeenteraad om het proces met uitgangspunten vast te stellen, zodat het onderzoek naar het DNA van Nieuwkoop gestart kan worden. Het voorstel wordt naar verwachting besproken tijdens de Meningsvormende Raad op 4 februari.

Top