Plan de Verwondering: Noordereiland (06-05-2018)

Dit item is verlopen op 24-05-2018.

Het Noordereiland is een van de eilanden van “De Verwondering” in Nieuwveen. Op dit eiland komen vrije bouwkavels. Het oorspronkelijke plan voor dit eiland is recent aangepast, zodat de kavels op het eiland goed aansluiten bij de woonwensen van deze tijd.

Dit betekent dat alle kavels nu aan het water liggen. Hiervoor is de rand met fruitbomen om het eiland komen te vervallen. Om dit te kunnen aanpassen is er een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor het Noordereiland. In totaal komen er 34 vrije kavels op het eiland, waarvan er 5 al binnen het huidige bestemmingsplan passen. Deze 5 kavels zijn al in de verkoop. Het ontwerp bestemmingsplan De Verwondering-Noordereiland ligt vanaf 12 april 2018 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl (ook te benaderen via www.nieuwkoop.nl)
  • in het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen, tijdens openingstijden. Voor het inzien van de stukken is het niet nodig om vooraf een afspraak te maken.

Geïnteresseerden en betrokkenen kunnen gedurende deze zes weken reageren op het ontwerp. De reacties worden, waar mogelijk, meegenomen in het uiteindelijke bestemmingsplan. Naar verwachting wordt het definitieve bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2018 voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De verkoop start zodra het bestemmingsplan is vastgesteld.

Top