Ouderen in veilige handen (18-04-2016)

Dit item is verlopen op 02-05-2016.

Woensdag 13 april organiseerde het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop een thema avond over ouderenmishandeling. Verschillende (zorg)professionals en vrijwilligers uit de gemeente waren daarbij aanwezig.

Arie Slob van de Protestants Christelijke Ouderenbond gaf een presentatie over mishandeling van ouderen. Dit komt nog veel te vaak voor. Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen van mensen die een persoonlijke of professionele relatie met de oudere hebben. De mishandeling kan lichamelijk of psychisch zijn. De oudere kan worden verwaarloosd, financieel uitgebuit of seksueel misbruikt. De mishandeling gebeurt soms bewust, maar lang niet altijd. Ook handelt men soms uit machteloosheid. Ouderen melden een mishandeling niet snel. Zij zijn gedeeltelijk of volledig afhankelijk en durven vaak uit schaamte of angst niets van de mishandeling te zeggen. “Ik ben iedereen ook maar tot last, ik zal het er zelf naar gemaakt hebben”. Ook voor hulpverleners is dit een lastig onderwerp. Hoe kunnen we dit herkennen en nog belangrijker, hoe kunnen we dit voorkomen?

Tijdens de presentatie gaf Arie Slob verschillende tips om ouderenmishandeling aan te pakken. Waaronder het verbeteren van het netwerk van de oudere, het goed ondersteunen van mantelzorgers, het doorbreken van een sociaal isolement en het vitaal houden van ouderen. Ook preventieve acties zoals voorlichting en het benadrukken van zorgen voor elkaar spelen hierin een grote rol.

Na de presentatie gingen aanwezigen in groepjes met elkaar in gesprek aan de hand van 4 stellingen. Dit leverde interessante discussies op. Een thema om goed over na te denken en om zeer alert op te zijn, zodat we samen zorgen voor een veilige omgeving voor onze ouderen.

Top