Organisaties in de Verbinding (17-01-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

We stellen verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg) organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week aan het woord: Marianne Reekers van Kwadraad.

Marianne Reekers is maatschappelijk werker van Kwadraad  en werkt voor de gemeente Nieuwkoop. Medewerkster Marianne Reekers vertelt: “Inwoners kunnen bij ons terecht voor hulp bij eenzaamheid, zingeving, problemen in de relatie. We bieden hulp rond verlies en rouw, ruzie en geweld, geld en werk. We geven informatie, advies en/of begeleiding. Samen met een maatschappelijk werker gaat u op zoek naar antwoorden op vragen, in één of meer gesprekken. Het uitgangspunt is om mensen sterker te maken, zodat zij op eigen kracht de draad weer op kunnen pakken. Naast individuele gesprekken hebben we eenmaal per jaar in de gemeente Nieuwkoop een assertiviteitsgroep voor volwassenen (leren opkomen voor jezelf, met respect voor de ander) en een rouwgroep. Maatschappelijk werkers hebben een beroepsgeheim en de gesprekken met een maatschappelijk werker zijn vertrouwelijk; we werken in een beschermd dossier wat alleen zichtbaar is voor jou en de maatschappelijk werker en waarin je zelf ook kunt werken of informatie kunt vinden. Samenwerking met andere instanties is voor ons belangrijk om mensen verder te kunnen helpen; zo werken wij onder andere samen met huisartsen, schuldhulpverlening en de andere instanties uit De Verbinding. Door zo dicht bij elkaar te werken en kunnen we makkelijk met elkaar overleggen en naar elkaar verwijzen. Doordat we elkaar vaker zien leren we steeds beter ‘de Verbinding’ aan te gaan. Aanmelden bij Kwadraad kan via www.kwadraad.nl of via telefoonnummer 088-9004000. De hulp is gratis en u heeft geen verwijzing nodig. Eén van de maatschappelijk werkers uit Nieuwkoop zal dan contact met u opnemen en een afspraak maken.

Top