Organisaties in De Verbinding (03-01-2018)

Dit item is verlopen op 17-01-2018.

We stellen de verschillende organisaties in De Verbinding aan u voor. In De Verbinding werkt een groot aantal (zorg)organisaties samen. U vindt het gebouw aan De Verbinding 1 in Nieuwkoop. Deze week Johnny Versteeg van MEE.

Johnny Versteeg is onafhankelijk cliëntondersteuner voor alle dertien dorpen in de gemeente Nieuwkoop. Johnny: “Ik ben eigenlijk een soort maatje die gewoon met u meedenkt op het gebied van zorg en welzijn. In principe kan iedere inwoner van Nieuwkoop een beroep op mij doen. De hulp is gratis en u heeft geen doorverwijzing nodig. Uw belang is altijd het uitgangspunt! Ik kan u bijvoorbeeld helpen bij een gesprek of een aanvraag van een Wmo-voorziening. MEE heeft geen eigen  zorgaanbod, maar we geven informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen kijken wij wat er nodig is, zodat u uiteindelijk zelf weer verder kunt. Vooral mensen met een beperking ervaren over het algemeen veel baat bij cliëntondersteuning. Zij zijn vaak verminderd zelfredzaam of ervaren belemmeringen bij het meedoen in de samenleving. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met een (lichte) verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, vormen van autisme, een GGZ-achtergrond of een andere (chronische) beperking. Als cliëntondersteuner sta ik naast u, handel in uw belang en ga ik vertrouwelijk om met uw informatie. Het werken in de Verbinding is prettig omdat nu de meeste zorg en welzijn partijen op één locatie te vinden zijn. Ik ben er super blij MEE. We kunnen nu nog beter en eerder samenwerken. Met elkaar, iedereen dus, zorgen dat het goed gaat met de inwoners van onze 13 dorpen op het gebied van zorg en welzijn. Daar sta ik voor en ga ik voor. U kunt mij bellen 06-10734375 of bereiken per email j.versteeg@meezhn.nl. Daarnaast ben ik elke woensdagochtend te vinden in de Verbinding van 9.00 tot 13.00.”

Top