Organisaties in de Verbinding (10-12-2017)

Dit item is verlopen op 24-12-2017.

In een aantal edities van dit blad kunt u kennis maken met de verschillende organisaties in de Verbinding. Deze week Tom in de buurt.

Medewerkster Debbie Liefhebber vertelt: “Samen zoeken we naar mogelijkheden en oplossingen. Heeft u bijvoorbeeld vragen over dagbesteding, zelfstandig blijven wonen of samen koken en eten, vraag het Tom. Ook voor praktische ondersteuning bij autisme, verslaving, (chronische) ziekte, dementie of een psychische stoornis kunt u bij Tom terecht. En dit zijn maar enkele voorbeelden. Er zijn nog vele andere vragen waarmee u bij ons terecht kunt.

U heeft geen verwijzing nodig en de hulp is gratis. In een eerste gesprek proberen we er achter te komen welke hulp gevraagd wordt. Samen met u zoeken we naar de ondersteuning die u nodig heeft. De gesprekken die we voeren zijn vertrouwelijk. Doordat we nu ook in de Verbinding werken hebben we direct contact met andere zorgverleners. Zo is zorg en ondersteuning dichtbij. Dicht bij de inwoners en dicht bij de zorgverleners, dat vind ik een mooie verbinding. We zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer 088 900 4567 of door het contactformulier in te vullen op de website. Loopt u liever direct binnen? 

Dan kan dit tijdens de volgende inloopmomenten:

Maarten Freeke Wije 2d Nieuwkoop:

  • Maandag van 19.30 tot 20.00 uur
  • Woensdag van 09.30 tot 12.00 uur
  • Vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur

Beukenpad 1 Ter Aar (bibliotheek):

  • Donderdag van 13.30 tot 16.30 uur
Top