Opruimactie bootwrakken (19-03-2016)

Dit item is verlopen op 15-04-2016.

Op diverse plekken in gemeente Nieuwkoop liggen bootwrakken. Dit jaar verwijderen we in april (half-)gezonken boten en bootwrakken bij de loswal aan de Simon van Capelweg in de kern Noorden en bij het Reghthuysplein in de kern Nieuwkoop.

Rechthebbende hebben tot en met 10 april de tijd om hun wrak zelf uit het water te halen en te verwijderen. Voor zover mogelijk wordt op het vaartuig aangegeven dat deze verwijderd wordt. De eigenaren die bekend zijn krijgen persoonlijk bericht. Vaartuigen die op 11 april niet weg zijn worden door de gemeente verwijderd en afgevoerd. De rekening gaat naar de betrokken booteigenaar.

Top