Opening Aardamseweg (06-09-2017)

Dit item is verlopen op 20-09-2017.

Woensdag 13 september is het feest in Ter Aar. Dan is namelijk de officiële opening van de Aardamseweg. Wethouder Guus Elkhuizen opent de weg samen met aannemer Bunnik Groep.

Samenwerking met inwoners

Werkgroep Verkeersveiligheid Aardamseweg die bestaat uit aanwonenden en de klankbordgroep Veilig Verkeer Ter Aar Zuidwest zijn nauw betrokken geweest bij de reconstructie van de Aardamseweg. Geert Martens voorzitter van de klankbordgroep Verkeer Ter Aar Zuidwest kijkt terug op een succesvolle samenwerking “In de voorbereiding van de werkzaamheden Reconstructie Aardamseweg heeft de klankbordgroep aangedrongen om verkeersveilige maatregelen te treffen, zeker voor onze meer kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals schoolgaande jeugd. Ook de uitvoering in fasen met goede omleidingsroutes was een wens om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Soms blijkt de praktijk anders dan gedacht, in zulke gevallen bleek snel overleg tussen klankbordgroep, gemeente en projectleider van Bunnik direct tot aanpassingen te leiden. Wij hebben deze vorm van samenwerking als uiterst positief ervaren.” Hugo van Sprang, Tom Philippus en Frans Könst van de werkgroep Verkeersveiligheid Aardamseweg geven aan: “Tijdens een barbecue van Aardamseweg bewoners in 2014 zijn wij tot actie gekomen. De verkeersveiligheid was een belangrijk gesprekspunt. We merkten dat er ondanks een vrachtwagenverbod het landbouw- en vrachtverkeer toenam. Een bewonersenquête onderstreepte dit: Aardamseweg vrij van landbouw-en vrachtverkeer. De gemeenteraad heeft vervolgens het verkeersveiligheidsplan Aardamseweg vastgesteld. De hele weg 30 km zone en geen landbouw- en vrachtverkeer. Nu is deze prachtige dorpsweg werkelijkheid geworden. Wij zijn dankbaar voor de geweldige organisatie en uitvoering.”

Leuk werken in Ter Aar

Uitvoerder Emiel Veelenturf van aannemer Bunnik Groep kijkt terug op een prettige samenwerking met aanwonenden: “Het was leuk om te werken in Ter Aar! Bewoners konden het project volgen via de BouwApp, maar spraken ons ook regelmatig aan over het werk. Het was goed om te zien dat bewoners gewoon even naar ons toe liepen bij vragen of omdat ze benieuwd waren wat we aan het doen waren.”

Grote waardering

Wethouder Guus Elkhuizen spreekt zijn grote waardering uit dat zoveel inwoners zich ingezet hebben voor een verkeersveilige Aardamseweg. “De werkgroep en klankbordgroep hebben veel van hun tijd vrijgemaakt om mee te denken. De ervaring en kennis van de aanwonenden is heel waardevol tijdens zo’n proces. Zij zijn immers de ‘ogen’ en ‘oren’ in de wijk. Dit project was een mooi voorbeeld hoe je als gemeente kan samenwerken met de inwoners”.

Puntjes op de i

Oplettende inwoners hebben misschien al gezien dat de Aardamseweg nog niet helemaal af is. De plantvakken zijn bijvoorbeeld nog leeg. We wachten tot het plantseizoen, vanaf november wordt al het groen aangeplant. Ook voeren we snelheidsmetingen uit omdat we benieuwd zijn of de snelheid omlaag is gegaan. Zodra de resultaten bekend zijn informeren wij u hierover.

Verkeerslichten

Tijdens het maken van het ontwerp van de Aardamseweg hebben we veel inwoners gesproken. In die periode is besloten om het verkeerslicht te laten staan, zolang de scholen nog niet verplaatst zijn naar het IKC (integraal kind centrum). Helaas blijkt de praktijk niet altijd overeen te komen met de theorie. Juridisch en verkeerskundig gezien is de situatie onjuist. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid: Krijg je groen dan is de verwachting dat je mag doorrijden. Maar in de nieuwe situatie heeft verkeer vanuit de Lijsterbeslaan voorrang (verkeer van rechts). Daarom onderzoeken we of er andere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld een bord met knipperende lampen.

Kruising Essenlaan

In juli werden er berichten op Facebook geplaatst over de nieuwe kruising bij de Essenlaan. Diverse weggebruikers gaven aan te moeten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, dit begrijpen we. We hebben ook begrip voor de diverse opmerkingen over de veiligheid van de kruising. Daarom hebben we gekeken hoe we de kruising nog beter kunnen maken. We hebben een aantal oplossingen gevonden: het plaatsen van extra bebording, extra markeringen op de weg en het anders plaatsen van paaltjes. Deze maatregelen worden in het najaar uitgevoerd.

Top