Ontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwveen-Zevenhoven-Noordeinde ter inzage (12-05-2016)

Dit item is verlopen op 26-05-2016.

Elke 10 jaar actualiseert de gemeente bestaande bestemmingsplannen. Momenteel zijn we bezig met een nieuw bestemmingsplan “kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde”.

Dit bestemmingsplan vervangt de drie huidige bestemmingsplannen, te weten bestemmingsplan kern Nieuwveen, Landgoed Ursula en kern Zevenhoven en Noordeinde.

Het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan heeft vanaf 3 december 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen. De 28 ontvangen inspraakreacties zijn kort samengevat en beantwoord in de nota Inspraak bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde. De 7 ontvangen reacties van het wettelijk vooroverleg zijn samengevat en beantwoord in de nota Wettelijk vooroverleg bestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde.

Het ontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwveen & Zevenhoven & Noordeinde ligt vanaf 12 mei gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Nieuwveen of is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode kan ook op het plan worden gereageerd. Over de terinzagelegging wordt gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad en de Staatscourant.

Top