Ontdek Nieuwkoop: op de fiets (17-07-2015)

Dit item is verlopen op 23-08-2015.

In de zomer kun je in onze gemeente heerlijk buiten recreëren. Bijvoorbeeld door eens een dagje te gaan fietsen. Door de hele gemeente heen lopen diverse fietsroutes die u langs mooie en vaak nog onbekende plekjes leiden.

Of langs historische plekken vol spannende verhalen. Kijk eens door de ogen van een toerist en ontdek Nieuwkoop. Is de afwisselende fietsroute langs het Jaagpad iets voor u?

Over een jaagpad langs een kanaal of rivier trokken vroeger jaagpaarden de trekschuit. Een deel van de route volgt het jaagpad langs het Amstel - Drechtkanaal. Dit pad was in de 17e en 18e eeuw een belangrijke verbinding tussen Amsterdam en de steden in Zuid-Holland.

De route gaat ook langs en door de Nieuwkoopse Plassen. Aan het begin van de middeleeuwen lag in dit deel van het Groene Hart een veenmoeras, doorsneden door kreken en stromen. In de 12e eeuw begonnen kolonisten met de ontginning. De turfwinning die in de 15e eeuw grote vormen begon aan te nemen, zorgde voor een ingrijpende verandering. Polders die moeizaam op het water waren veroverd, vielen weer ten prooi aan het water. Zo ontstonden plassen waarvan een deel later weer is drooggelegd.

De veertig kilometer lange fietsroute laat u alle historische stadia van de ontwikkeling van het Groene Hart zien: nat broekbos, veenmoeras, rietland, drassige veenweiden, veenplassen én droogmakerijen. De route start op het Reghthuysplein in Nieuwkoop. De route kunt u nakijken en eventueel printen via de site van TIP Nieuwkoop, Jaagpadroute. Wilt u een deel van Nieuwkoop ontdekken? TIP Nieuwkoop adviseert u graag!

Top