Onderzoek woningmarkt Nieuwkoop (18-12-2015)

Dit item is verlopen op 01-03-2016.

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met Woondiensten Aarwoude en Woningstichting Nieuwkoop onderzoek laten doen naar de woningmarkt in de gemeente Nieuwkoop. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn op 19 november 2015 gepresenteerd aan de gemeenteraad en belangstellenden.

Alle resultaten van het woningmarktonderzoek zijn te vinden in het rapport ‘Woningmarktonderzoek Nieuwkoop 2015’.  Het rapport geeft een inzicht in de huidige woningmarkt en de toekomstige vraagstukken waarmee de gemeente te maken krijgt. Het rapport is een belangrijke onderlegger voor de nieuwe gemeentelijke woonvisie die komende maanden wordt ontwikkeld. De gemeente en de woningcorporaties maken op basis van de nieuwe woonvisie prestatieafspraken.  De gemeente Nieuwkoop verwacht de goede samenwerking met Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude in de komende maanden voort te zetten. Naast de samenwerking met beide woningstichtingen is de gemeente ook in gesprek met Vestia over haar rol als verhuurder van sociale woningbouw in de gemeente Nieuwkoop.

Top