Onderzoek vindt geen relatie tussen verhoogd aantal ziektegevallen en omgeving (20-05-2016)

Dit item is verlopen op 03-06-2016.

In opdracht van de gemeente Nieuwkoop heeft de GGD de afgelopen maanden onderzoek gedaan in de dorpen Zevenhoven en Noordeinde. Dit is gedaan naar aanleiding van de zorgen over het aantal leukemie (kanker) gevallen bij kinderen in deze dorpen. Dit onderzoek is nu afgerond.

Hieronder de conclusies van het onderzoek. Voor het totale onderzoeksrapport van de GGD verwijzen we u naar de website www.doper.nl.

Opzet onderzoek

De GGD heeft het onderzoek opgesplitst in twee deelonderzoeken:

  1. In hoeverre is er sprake van een verhoogd aantal ziektegevallen?
  2. Is er een relatie tussen het aantal ziektegevallen en de omgeving?

Het deelonderzoek naar de relatie met de omgevingsfactoren is uitgevoerd in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland.

Deelonderzoek 1: aantal ziektegevallen

Uit het onderzoek blijkt dat in het onderzochte gebied (Zevenhoven en Noordeinde) een verhoogd aantal kinderen acute leukemie of een aanverwante aandoening heeft gekregen in de periode 1990 – 2016. Het gaat hierbij om 6 kinderen in de leeftijd van 0 – 15 jaar, terwijl op basis van landelijke cijfers tussen de 0 – 4 kinderen met leukemie of een aanverwante ziekte verwacht werden. Omdat het om relatief kleine aantallen gaat, kunnen er geen betrouwbare conclusies getrokken worden en kan toeval hierin een rol spelen.

Deelonderzoek 2: Inventarisatie omgevingsfactoren

De GGD heeft in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland onderzoek gedaan naar de omgevingsfactoren in het hele postcodegebied. De Omgevingsdienst heeft zich daarbij gericht op de huidige bedrijven en op de bodemkwaliteit waarbij gezocht is naar aanwijzingen voor bijzondere bodemverontreinigingen in het verleden. Verder zijn de volgende omgevingsfactoren meegenomen: vluchtige stoffen in de school, gewasbeschermingsmiddelen, algemene milieufactoren als glyfosaat (round up), vliegverkeer Schiphol, wifi en mobiele telefonie. Uit het gezamenlijke onderzoek komen geen aanwijzingen voor een relatie tussen de leukemiegevallen en de omgeving.

Conclusie

Het totaal aantal kinderen in het onderzochte gebied (Noordeinde en Zevenhoven) met de diagnose acute leukemie of aanverwante aandoening in de periode 1990- januari 2016 is hoger dan het landelijk gemiddelde. Het onderzoek naar de omgevingsfactoren heeft daarvoor geen verklaring opgeleverd. De onderzochte milieufactoren geven geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op leukemie bij kinderen en inwoners van Noordeinde en Zevenhoven.

De GGD blijft de komende jaren de registratiegegevens van leukemie en aanverwante aandoeningen bij kinderen in Noordeinde en Zevenhoven volgen om te monitoren hoe het verloop van het ziektespoor zich verder ontwikkelt.

Top